TÜRK İDARECİLER VAKFI

Kıymetlı Meslektaşlarımız

Bir Mülki İdare amir arkadaşımızın İngiltere'de tedavi gören kızına yardım için o gün ki sayısı 71 olan il Valisi ile tek tek görüşülerek temin edilen ve 250.000.000.TL'yi bulan paranın sevgili yavrumuzun, 04.03.1993 tarihinde vefat etmesiyle, Vakıflar bankasında yine acil sağlık hizmetinde kullanılmak üzere "Tedavi Fonu" adı altında tutulması benimsenmiş, bilahare Personel Genel Müdürünün teklifi ve Sayın Müsteşar'ın talimatı ile "Türk İdareciler Vakfı" kurulması çalışmaları Personel Genel Müdürlüğünde başlamıştır.

» devamı...

250.000.000.TL Sermaye ve 1186 üyeyle kurulan vakfımızın, üye sayısı 1520'dir.

Vakfımıza, üye olmayan Mülki İdare Amirlerinin üyelik kayıtları yapılmaktadır.

 • Emekli olan üyemiz talep ederse üyeliği devam etmektedir.
 • Vakıf hizmetleri mülkiyeti kendisine ait binasında üç personelce yürütülmektedir.
 • Vakfımıza ait bankada bulanan mevduatımız, vade sonu itibariyle, bankalardan yazılı olarak alınan faiz oranlarına göre değerlendirilmekte olup, en yüksek faizi veren banka tercih edilerek, tutanağa bağlanmakta ve vadeli mevduat işlemi yapılmaktadır.

Vakfımız, Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine hiç bir ad altında (Maaş, Huzur Hakkı, Şerefiye v.b.) gibi ücret ÖDENMEMEKTEDİR.

 • 29 kişiden oluşan Genel Kurul Üyeliğinden boşalma halinde, Boşalan üye sayısının 3 katı aday arasından seçim yapılarak, eksilen üyelerin yerleri doldurulmaktadır.
 • Vakfın kuruluşuna vesile olan meslektaşımızın evladına, kuruluş çalışmalarında emeği geçip vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
 • Vakfın, bu günkü başarılı duruma gelmesine, emekleri ve fikirleriyle destek verenlere en içten teşekkürlerimizi,
 • Üyelerimize, genel kurul ve yönetim kuruluna güvenlerinde dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

Duyurular

-2020 YILI VAKIF ÜYE AİDATLARIMIZ AYLIK 50.00.TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

 • Vakfımızın. 28.02.2017 tarihli Genel Kurul Kararı: 25.07.2016 tarih ve 13 sayılı Vakıf Yönetim Kurulu Kararı, 01.09.2016 tarih 672 sayılı KHK’nin 3 Fıkrası ( Birinci Fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali, gibi unvanları ve müsteşar kaymakam ve benzeri adları ve sıfatları kullanamazlar ve bu unvan sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak haklardan yararlanamazlar) gereğince, 23.01.2017 tarihi ve 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Genel Kurul Tarihinden sonra çıkabilecek Kanun Hükmünde Kararnamelerde Adı Soyadı olan üyelerimizin;

  1- Kamu görevinden çıkartıldıkları ve Vakfımıza üye olma şartlarını kaybettikleri için, Vakıf üyeliklerinin sona erdirilmesine;

  2- Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Vakıftan emekli olma şartlarına sahip üyelerimizin emeklilik işleminin talepleri halinde yapılmasına

  3- Vakıftan emekli olabilmesi için gerekli asgari üyelik süresini tamamlamış ancak, Sosyal güvenlik Kurumundan emekli olamayan üyelerimizin; talepleri halinde birikmiş aidatlarının ödenmesine,

  4- Vakıftan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olma süresini doldurmayan üyelerimizin talepleri halinde birikmiş aidatlarının ödenmesine,

  5- Yasal Yollarla Kamudaki görevine iade edilen üyelerimizin, talepleri halinde,çıkarılma tarihi ile iade tarihi arasındaki üyelik aidatlarının ödeme planının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine,

  6- Üyelikte asgari üyelik süresini doldurmayan üyelerin, talepleri halinde birikmiş aidatlarının ödenmesine,

  7- Üyelikte 5 yılını dolduranlara, aidatının %50 fazlası talepleri halinde ödenmesine,

  8- İhtiyaç yardımı borcu olup,çıkarılan üyelerimiz için gerekli hukuki işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

  9- Yukarıdaki maddelere ek olarak; çıkarılma ve açığa alınma işlemleri konusunda ortaya çıkabilecek hukuki sonuca göre işlem yapmak üzere, Yönetim Kuruluna yetki verilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.


 • 28.02.2017 tarihli Genel Kurul ve  01.03.2017 tarih ve 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile üyeliklerine son verilen üyelerimizden, Vakfımızın,  Banka hesaplarına, kendi inisiyatiflerinde üye aidatı yatırmaya devam ettikleri tespit edilmiştir. Kararlarda bahse konu Kanun Hükmünde Kararnamelerin, yayım tarihinden sonra yatırılan tutarların, yatıran şahısların(Eski Üyelerin) hesaplarına iade edilecektir. İade işleminin yapılabilmesi için IBAN numaralarının vakfımıza bildirilmesi gerekmektedir. Tebliğen duyrulur.      

Kurucu Yönetim Kurulu ÜyelerTümünü Göster

 • Bekir AKSOY
  Vali - Müsteşar
 • Mevlüt ÇETİNKAYA
  Personel Genel Müdürü
 • İsmail GÜNİNDİ
  Vali - 1.Hukuk Müşaviri
 • Teoman ÜNÜSAN
  Vali - Mah.İda.Gen. Müd.
 • Ahmet ÖZYURT
  Vali - Teftiş Kurulu Bşk.
 • Hayri KOZAKCIOĞLU
  İstanbul Valisi
 • Erdoğan ŞAHİNOĞLU
  Ankara Valisi

Yıllar İtibariyle Ödenen aidat Miktarları

 • 201020.00.TL
 • 201130.00.TL
 • 201230.00.TL
 • 201330.00.TL
 • 201440.00.TL
 • 201550.00.TL
 • 201650.00.TL
 • 201750.00.TL
 • 201850.00.TL
 • 201950.00.TL
 • 202050.00.TL

 

2020 YILI ÜYE AİDATI 50.00.TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.


28.02.2019 tarihinde yapılan Genel Kurulda oluşan Yönetim Kurulu

 • Mevlüt ÇETİNKAYA
  Vali-Danıştay Baş Savcısı(e)-Yön.Kur.Bşk.
 • Gazi ŞİMŞEK
  Vali-Başkan Vekili
 • M.Lütfullah BİLGİN
   Vali-Üye
 • Atilla ŞAHİN 
  Mülkiye Başmüfettişi - Genel Sekreter
 • Bekir AKSOY
  E.Bakan - Üye
 • Aziz YILDIRIM
  Vali - Üye
 • İbrahim Ejder KAYA
  Hukuk Müşaviri - Genel Sayman

Denetleme Kurulu

 • Cumhur ÇİLESİZ
  Mülkiye Başmüfettişi - Başkan
 • Muzaffer ÖZTÜRK 
  Mülkiye Başmüfettişi - Üye 
 • Dr.İlker GÜNDÜZÖZ
  Vali - Üye